مرکز نوآوری چیست؟

مرکز نوآوری چیست؟   مرکز نوآوری فضایی است که در آن سازمانها از هر نوع آزمایشگاه یا فضایی ایجاد میکنند برای استارتاپ ها و کارآفرینان

ادامه مطلب

خانه خلاق و نوآوری چیست؟

خانه خلاق و نوآوری چیست  خانه خلاق را میتوانیم مرکزی تعریف کنیم که با جذب ایده های نو و خلاقیت مسیر کسب‌وکار را برای کارآفرینان

ادامه مطلب