فضای کار اشتراکی در خانه نوآوری تم​

توسعه زیرساخت، تعادل اجرایی، هم افزایی و اشتراک زنجیره دانش

خلق ارزش های تیمی

عوامل مهمی در رشد و شکل گیری یک استارتاپ موثرند، که این عوامل عموما در کنار فرهنگ تیمی و تیم سازی شکل می گیرند. مجموعه متعددی از سرمایه های انسانی در این فضای کار اشتراکی گرد هم می آیند و هر کدام در راستای هدفی منحصر به فرد و متفاوت قدم بر می دارند. این ویژگی در فضای کار اشتراکی باعث ایجاد ارزش های متعالی فرهنگی، سازمانی و تجاری می گردد. دسترسی به شبکه ی سرمایه گذاران خانه نوآوری تم در کنار ارزیابی کارشناسان خانه نوآوری تم باعث می شود تا سرمایه گذار بینشی روشن از کسب و کار پیدا کند و تیم استارتاپی هم بتواند با ریسک کمتر و تلاش هدفمند تر ایده خود را به سرمایه گذاران ارایه نماید.

زنجیره دانش

در مسیر تجاری سازی محتوا، مفاهیم، اطلاعات و تجربیات متعدد و کم نظیری وجود دارد که با حضور در این فضای کاری اشتراکی، هر فرد یا تیم می تواند به راحتی خود را در این جریان همراه کند. این مسئله سبب تولید زنجیره ای از دانش می شود که با چاشنی تجربه می تواند به خلق ارزش و مزیتی جدید درباره یک ایده یا کسب و کار منجر شود. در تمام این مسیر وجود مربیان و راهبران استراتژیک کسب و کار امکان موفقیت را بالاتر می برد و موجب امید بخشی و رشد انگیزه فردی و تیمی خواهد شد.

ظهور تیم ناب، پدیده های تیمی

فضای کار اشتراکی تم، فارغ از مفهوم مکانی و استقرار محور آن، به دلیل حضور افراد متخصص و همچنین ظرفیت مشارکتی متفاوت خود، تجربه اشتراک فکری و عملی منحصر به فردی ایجاد می کند. به معنای دیگر این فضا فرایندی را در ذات خود دارد که موجب یک برهم کنش عملی و هم افزایی فکری خواهد شد. این فرایند محور های مختلف فرهنگ سازمانی را تحت تاثیر خود قرار می دهد و ثمره های متفاوتی از قبیل توانایی حل مسئله، رشد سریع، توانایی ایده پردازی قوی و … را دارد.

مزیت خاص این فضا، وجود بستری برای پرورش افراد یا تیم هایی ایده پرداز یا عملیاتی با هدف رشد کسب و کار و تجاری سازی محتوایی ست. ما در این خانه خلاق و نوآوری تم، معتقدیم که توانسته ایم برای تیم های استارتاپی فضایی مهیا کنیم که برای تعامل عملی و فکری و هم افزایی هرچه بیشتر تیم ها مناسب باشد.