فضای کار اشتراکی

توسعه زیرساخت، تعادل اجرایی، هم افزایی و اشتراک زنجیره دانش

امکانات فضای کار اشتراکی

آنچه در سردارید، پیش رویتان مجسم می شود.

اینترنت پرسرعت

چایی رایگان

کدپستی اختصاصی(توافقی)

سیستم ثبت ورود و خروج

اتاق جلسات

خدمات فکس و پرینت

عضو خانواده تم شوید

تعرفه امکانات فضای اشتراکی تم