رویداد‌ها

ثبت درخواست

ثبت درخواست نام و نام‌خانوادگی*تلفن تماس*نوع درخواست*ثبت شرکتکد کارگاهکد اقتصادیپلمپ دفاترثبت برندکارت بازرگانیتمدید برندافزایش سرمایهنقل و انتقل سهامتغییرات

Read More »

تیم ها

تیم های مستقر در خانه خلاق و نوآوری تم تیم بازی کارا : درباره بازی کارا می‌تونیم بگیم که یه شرکت ارائه دهنده خدمات گیمیفیکیشن

Read More »

فضای کار اشتراکی

فضای کار اشتراکی توسعه زیرساخت، تعادل اجرایی، هم افزایی و اشتراک زنجیره دانش امکانات فضای کار اشتراکی آنچه در سردارید، پیش رویتان مجسم می شود.

Read More »

خدمات ثبتی و مالی

پولاریس راه‌نشان قوانین کار، تجارت و تأمین اجتماعی خدمات ثبتی، مالی و حقوقی در این بخش توسط استارتاپ پولاریس ارائه می‌شود. تحت نظارت خانه خلاق

Read More »

رویداد هم‌دست

اولین دوره از سلسله‌رویدادهای تجاری‌سازی محتوای خانۀ خلاق تمدر حوزۀ محصولات فرهنگی و محتوامحور اولین رویداد تخصصی تیم‌سازی و  جذب افراد مستعد در خانۀ خلاق

Read More »